حرف ط طاووس

كل حرف يأخد . حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی طاووس با تو حرف می‌زند، یـعـنـی حکومت به دست می‌آوری

2023-02-07
    حرف ر حب
  1. ظَبْي
  2. الصف
  3. أهااالينا
  4. إظهار الكل